ДНЗ № 11 "Перлинка" комбінованого типу

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Річний звіт про діяльність ДНЗ №11

Аналіз роботи ДНЗ № 11 «ПЕРЛИНКА» комбінованого типу

за 2019-2020 навчальний рік

1.1. Інформаційна картка

№ з\п

                        Відомості

             Показники

1

Повна назва закладу

Дошкільний навчальний  заклад (ясла-садок) № 11 «Перлинка» комбінованого типу Подільської  міської ради Одеської області

2

Адреса , телефон

63100 Одеська обл., м. Подільськ, вул. Залізничників, 166 ; 2 -46-88

3

ПІБ т.в.о. завідувача

Чулик Наталя Генадіївна

4

Державна атестація

Грудень 2010 року, атестований міською експертною комісією (наказ відділу освіти від  07.09.2010р. №210 «Про результати атестаційної експертизи  дошкільного навчального закладу  (Ясла-садок) №11 «Колобок»  Котовської міської ради Одеської області»)

5

Кількість вихованців

155

6

Кількість груп  із них

9

 

раннього віку

2

дошкільного віку

5

інклюзивна

1

корекційна

1

7

Режим роботи : 10,5 год.

9 груп

8

Мова навчання

Українська

9

Всього працівників.

Із них:

48

педагогічний  та медичний персонал

22

обслуговуючий персонал

26

    У закладі виховувалось 155 дітей,  із них  40 дітей раннього віку,  102 дитини дошкільного віку, 12 дітей з вадами мовлення, 1 дитина з інклюзивної групи з особливими освітніми потребами. Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахування запитів батьків.

Склад педагогічного колективу ДНЗ:

№ з/п

Категорія

пед. працівників

Всього

Освіта

Педагогічний стаж роботи

Неповна вища (молодший

спеціаліст)

Базова вища (бакалавр)

Повна вища (спеціаліст)

 

Магістр

 

 

 

 

 

 

 

До 5 р.

До10р.

До15 р.

До20 р.

До25 р.

До30 р.

30 р. і більше

1.

Завідувач

1

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

2.

Вихователь-методист

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

3.

Вихователі

16

8

1

7

-

4

2

1

3

2

1

3

4.

Музичний керівник

2

2

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

5.

Вчитель-логопед

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

                             

 

1.2. Аналіз виконання розділів річного плану, стану роботи з підвищення професійної майстерності педагогів

ДНЗ № 11»Перлинка»

Робота у ДНЗ №11  «Перлинка» комбінованого типу  у 2019- 2020 навчальному році була спрямована на втілення ІV етапу науково - методичної  проблеми «Формування  всебічно розвиненої, творчої, життєво-компетентної   особистості, в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти». Зміст методичної роботи базувався  на основі державних документів про освіту: законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні», Положення про  дошкільний навчальний заклад України, Статут ДНЗ №11 «Перлинка» комбінованого типу,  Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), як державного стандарту, освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», програм «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього та старшого дошкільного віку із ЗНМ»  авт. Трофименко Л.І.; новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблеми організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід.

Методична робота закладу була  направлена на підвищення професійної майстерності педагогів, їхню підготовку до засвоєння нових технологій та методик викладання, надання дієвої, компетентної допомоги, активізацію їх творчої діяльності, сприяла підвищенню інноваційного потенціалу педагогів. Головні  річні  завдання  знайшли своє  відбиття  в  усіх складових  річного  плану. Ці завдання реалізувалися через різні форми методичної роботи. А саме,  на вирішення річного завдання «Формування природничої компетентності дітей дошкільного віку з використанням інноваційних технологій» у продовж навчального року були проведені такі форми роботи:

 • Семінар «Формуємо природничу компетентність у дошкільнят», який сприяв підвищенню рівня професійної компетентності педагогів щодо формування природничої компетентності у дітей дошкільного віку, розкриттю у спільній співпраці освітнього змісту та інноваційних підходів щодо формування природничої компетентності дітей дошкільного віку щодо природного середовища планети Земля, Всесвіту, життєдіяльності людини в природньому довкіллі.
 • Тренінг «Природу знаю - діток навчаю», який сприяв ознайомленню педагогів з інноваційними технологіями, дидактично-ігровим матеріалом, обговоренню методичних рекомендацій щодо впровадження сучасних педагогічних технологій екологічного виховання дошкільників в освітній процес.
 •  Підвищенню професійної майстерності, сприяли  проведені вихователем-методистом консультації для вихователів «Як мотивувати дітей до пізнання природи», та «Експерементально-дослідницька діяльність в дошкільному закладі».
 • Відкритий показ заняття, проведений з дітьми старшої групи : «Про квіти дбають діти » (заняття в куточку природи з елементами дослідницької діяльності) вихователем Кифорук Л. А. сприйяв впровадженню інноваційних технологій в освітній процес, інтелектуальному розвитку дошкільнят.
 • Вихованню культури безпечної поведінки на дорозі, бережливому ставленню до природи, розвитку творчих здібностей сприяли спільні виставки дітей та батьків «Буду я природі другом» (виставка родинної газети),  «Світлофор-моргайчик – наш друг і помічник» (малюнки з безпеки дорожнього руху) та «Дарує осінь нам дива» (вироби з природного матеріалу) .
 • Найважливішою формою підвищення рівня педагогічної майстерності, професіоналізму, креативності педагогів були педагогічні ради, в  проведенні яких широко використовувались інтерактивні методи роботи: творчі звіти, презентації власних розробок, педагогічні ігри,  що сприяли розвитку творчої думки кожного педагога. Змістовно була проведена педрада за  темою: «Дитина у природньому довкіллі»»   протокол №1 від 27.11.2019 р. т.в.о. завідувача ДНЗ Чулик Н.Г.  висвітлила інформацію «Про стан роботи з формування природничої компетентності у дітей середнього дошкільного віку». Виховатиль Кифорук Л. А. висвітлила інформацію про рівень впровадження в освітній процес інноваційних технологій, спрямованих на збалансований інтелектуальний розвиток особистості дитини,  «Екологічна свідомість та культура як складова гармонійного розвитку, формування цілісної картини світу та життєвої компетентності дошкільника». На педагогічному турнірі «Вплив пошуково-дослідницької діяльності на розвиток пізнавальної активності у дітей старшого дошкільного віку» вихователі закріпили свої знання про завдання, форми, методи та прийоми роботи з дітьми з екологічного виховання. По завершенні педагогічної ради педагоги мали можливість презентувати куточки природи та дослідницької діяльності своїх груп.

    На вирішення другого річного завдання «Розвиваємо особистість  дошкільника в процесі ігрової діяльності»» в ДНЗ проведено  ряд таких заходів:

 • Проблемний семінар для педагогів  «Гра- як джерело розвитку дошкільників», який сприяв вдосконаленню теоретичної підготовки вихователів відповідно до сучасних інноваційних досягнень з питань розвитку творчої особистості дитини, 
 • Методичний турнір «Мовлення вихователів – один з основних чинників мовленнєвого розвитку дітей» - стимулював прагнення поглибити знання з української мови шляхом самоосвіти, сприяв  оптимізації розвивального мовленнєвого середовища в дошкільному закладі, створенню умов для розвитку комунікативної культури педагогів, комунікативних вмінь за допомогою ігрових методів навчання,  поглибив та систематизував знання педагогів щодо змісту Базового компонента, сприяв вдосконаленню педагогічної майстерності вихователів, підсиленню професійної майстерності, сприяв формуванню навичок ефективної взаємодії.
 • З метою формування у дошкільників навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми під час навчально-виховного процесу були проведені такі групові консультації: «Формуємо у дітей навички групової взаємодії», «Дидактичні ігри на корекційних заняттях», «Гра дитини як лакмусовий папірець її психологічного благополуччя».
 • В  ході відкритого перегляду сюжетно-рольової гри в  логопедичній групі «Зоопарк» вихователі Чорна О. В. та Романчикова О. В. продемонстрували свою фахову майстерність, творчість, уміння цікаво й невимушено залучати дітей до пізнавальної та практичної діяльності за темою, підтримувати дитячу зацікавленість і творчість у продовж всього заняття.
 • Розвитку творчих здібностей сприяли спільні виставки дітей та батьків:

«Іграшка – власноруч!»,  вистава родинної газети «Один одного вітаємо, щастя всім бажаємо!»

 • Педагогічна рада № 2 (27.02.2020 р.)  за темою «Гра-восьме диво світу» сприяла творчому розвитку педагогів, збагаченню власними педагогічними знахідками та обміном  досвідом роботи  щодо формування комунікативних навичок засобами творчої гри, узагальненню досвіду роботи педагогів, що атестуються з індивідуальної проблеми самоосвіти. Т.в.о. завідувача ДНЗ Чулик Н.Г. висвітлила питання щодо інтерактивних технологій розвитку у дошкільників навичок спілкування і ефективної взаємодії з дорослими та однолітками,  про рівень ефективності системи роботи педагогів по ігровій діяльності і розвитку ігрових навичок у дітей молодшого віку за результатами  тематичного вивчення. Під час творчої гри «Гра - восьме чудо світу» вихователі вдосконалили теоретичні знання щодо сучасних інноваційних досягнень з питань ігрової діяльності дошкільників.

        Для вирішення третього завдання «Пізнавальний розвиток дошкільнят засобами соціально-фінансової освіти» була запланована така методична робота:

 • Семінар – практикум «Знайомимо дошкільнят з професіями дорослих» на вдосконалення професійних умінь і навичок педагогів з питань соціально-фінансової освіти дошкільнят, уточнити та узагальнити знання вихователів щодо ознайомлення дітей з професіями дорослих, сприяння  підвищенню рівня професійної майстерності, підвищення психолого-педагогічної компетентності педагогів шляхом ефек­тивної групової взаємодії, орієнтуванню педагогів на прояв більшої самостійності в пізнавальній діяльності, проведення вправ на розвиток самореалізації і конструктивного творчого вирішення завдань, пов'язаних з професійною діяльністю вихователя.
 • Консультації «Економічний ігроленд» як технологія економічного виховання дошкільників», «Геокешинг у дитячому садку».
 • Відкриті  заняття: «Різних професій у світі багато» - вихователь Коровицька І.І.,  «Квіткова галявина» - вихователь Масленко Л.Г..
 • Вихованню екологічно-доцільної поведінки, дбайливого ставлення до природи рідного краю була запланована акція «Збережемо природу рідної України» (прибирання та озеленення території) та задля зміцнення здоров’я дошкільників, виховання у них звичок здорового способу життя, фото виставка «Подорож до світу Країни Економіки» - формування соціально-економічного виховання дітей.
 • Педагогічна рада «Підсумки роботи ДНЗ у 2019-2020 н.р.» в ході якої мали розглядатись такі питання: презентація т.в.о. завідувача ДНЗ Чулик Н.Г. про підсумки роботи педколективу над науково-методичною проблемою закладу; ознайомлення з інформацією про результати навчально-виховної роботи, виконання вимог чинної програми, про роботу творчої групи,  внесення змін чи доповнень до плану роботи на літній період 2020р., затвердження додатків до нього; інформація ст. медичної сестри про затвердження заходів оздоровлення дітей влітку.

Проте, відповідно до наказу УОСМП від 12.03.2020р №12 «Про запобігання поширенню інфекцій спричинених короно вірусом COVID-194 в закладах освіти міста  Подільська» та ряду інших наказів,  з метою запобігання поширенню короно вірусу COVID-19 у зв’язку із запровадженням карантину, тимчасово було призупинено освітній процес в дошкільному закладі і заплановані методичні заходи не проводились.

       Важлива роль в організації методичної роботи належить методичному кабінету. У ньому зібрані матеріали творчих знахідок методичних об’єднань, атестаційні матеріали, методична література, матеріали для роботи над проблемою роботи закладу, що постійно поповнюються, зібрані кращі розробки занять досвідчених вихователів. Протягом року збирались  надбання творчої групи: розроблені паспорта кімнатних рослин, посібник «Грибна сторінка».  Оформлено методичний  посібник «Формування природничої компетентності дітей дошкільного віку», розробки картотеки сюжетно-рольових ігор, які сприяють розвитку творчості дітей для всіх вікових груп, творчих ігор для дітей середнього та старшого дошкільного віку. Практичні рекомендації з теми «Розвиток творчих здібностей дітей в процесі ігрової діяльності» стануть фундаментом для подальшої роботи педагогів з даної теми.

Протягом навчального року, з метою підвищення теоретичного рівня  педагогами опрацьовувались та використовувались в роботі методичні посібники, періодичні видання методичного спрямування: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Учитель-логопед» новинки методичної літератури, навчально-методичні посібники.     

 Науково-методична робота в закладі мала творчий і науковий характер.

          Одним із  шляхів і засобів активізації діяльності педагогів, розвитку їх професійної творчості та прагнення до вдосконалення є курси підвищення кваліфікації при інститутах післядипломної освіти, що покликані підтримувати й удосконалювати професіоналізм педагогів.

         В 2019/2020 навчальному році курси підвищення кваліфікації пройшли вихователі Коровицька І. І., Геляка С. М. Вихователі Кифорук Л. А., Коровицька І. І. пройшли чергову атестацію, в результаті якої підтвердили свій кваліфікаційний рівень (11 тарифний розряд Кифорук Л. А.,  10 тарифний розряд - Коровицька І. І ).

Педагоги закладу на протязі навчального року постійно працювали над удосконаленням своєї професійної майстерності за темами по самоосвіті згідно складених планів. Протягом року вихователі обмінювалися  досвідом  роботи, звітували  на методичних годинах, педраді.

        Впродовж навчального року в закладі була організована система роботи з впровадження передового педагогічного досвіду вихователя Бондаренко Л. А. ( тема «Формування національної та громадянської свідомості  у дітей дошкільного віку шляхом ознайомлення з національними святами, звичаями, обрядами»),

        З метою підвищення якості надання освітніх  послуг вихователем-методистом закладу проведене щорічне діагностичне тестування педагогів на рівень сформованості професійної компетенції щодо освітніх завдань Базового компоненту дошкільної освіти та чинних програм. В основному педагоги показали достатній та середній рівень сформованості педагогічної компетенції. За результатами анкетування методичну роботу протягом року педагоги оцінили як достатню.

        Залишаються актуальними питання проведення нестандартних занять за інноваційними методиками, проведення моніторингу, впровадження педагогами інформаційних технологій у всі напрями і види освітньої діяльності. Саме з цих питань буде запланована методична робота з педагогами на наступний навчальний рік. Аналіз заповнення карт утруднень педагогів показав, що педагоги зустрічаються з труднощами складання самоаналізу проведеної діяльності, застосування інноваційних методик навчання, володіння ІКТ, організація окремих видів методичної роботи в онлай режимі, надання консультацій, рекомендацій, відеоматеріалів в соціальних мережах.

 З молодими  педагогами вихователями Коровицькою І.І., Комнат В.В., асистентом вихователя Феденко Н.В.   велася продуктивна наставницька робота   вихователями Бовдаренко Л.А., Чегурко А.М., вихователем-методистом Чулик Н.Г. З молодими педагогами проводились консультації «Молодий педагог та батьки».  «Авторитет молодих вихователів». «Інтеграція в дошкільній освіті як інноваційне  явище»,  семінар «Інтеграція ідей здорового способу життя в освітній процес», тренінг «Труднощі звикання малюків до режимних моментів», що сприяло росту педагогічної майстерності молодих педагогів, виховувало у педагогів позитивне ставлення до своєї професії, прагнення до удосконалення своїх творчих можливостей.

Аналіз планування роботи закладу за минулий рік показав, що такі його принципи,  як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність  дотримуються.

Систематично здійснювався контроль за організацією, проведенням освітньо-виховної, оздоровчо-профілактичної роботи, харчуванням дітей, виконанням режимних моментів, рівнем компетентності дітей з різних сфер життєдіяльності. Результати контролю обговорювалися на виробничих нарадах, педагогічних радах.

1.3.  Результати контрольно-аналітичної діяльності

           Для якісної реалізації головної задачі з удосконалення форм, змісту та методів роботи щодо розвитку творчої, гармонійно-розвиненої особистості дитини, орієнтуючись на концептуальні положення Базового Компонента дошкільної освіти та освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» в дошкільному закладі  у 2019/2020 н.р. було заплановано та проведено:

Тематичне вивчення:

«Про стан роботи з формування природничої компетентності у дітей середнього дошкільного віку» (21.10-25.10.2019). 

          У  ході  вивчення  з’ясувалось,  що  в  усіх  групах облаштовано   природознавчі  осередки,  в  яких  є  рослинне  та  дослідно-експерементальне  середовище.  Природознавчі  осередки  розташовані  зручно,  з  дотриманням  вимог  БЖД,  у  спеціально  відведених  місцях.  В  куточках  природи  зосереджено  кімнатні  рослини,  які  відповідають  віку  дітей. Рослини  у  гарному  стані,  промарковані, в  достатній  кількості,  але  є  не  всі  рослини,  які  потрібні  за  Програмою.  Рослини  розташовані  в  місці.  де  дітям  зручно  спостерігати  та  доглядати  за  рослинами. У  дослідницько-експерементальному  осередку  містяться  рослини,  об’єкти  неживої  природи,  обладнання  для  здійснення дослідницько експерементальної  діяльності .

          Дослідницько-експерементальні  осередки  розташовані  доцільно. Обладнання  в  дослідницько-експерементальному  осередку  відповідає  віковим  особливостям  малят,  яскраве.  цікаве,  безпечне.  У  природознавчих  осередках  оформлено  календарі  природи,  які  відповідають  віковим  можливостям  дітей  та  методичним  вимогам,  естетично  оформлені,  розташовані  доцільно.  В  групі  №6  ведення  календаря  здійснюється  вчасно.   В  групах  достатньо  обладнання для  екологічного  виховання  дошкільнят.  При  організації  природознавчих   осередків  в  групах  дотримуються  санітарно-гігієнічні  вимоги. В  групах   у  наявності  методична  література  з  екологічного  виховання  дошкільнят.  У  методичних  куточках  груп  є  дидактичні  посібники,  картотеки  дидактичних  та  розвивальних  ігор  екологічного  спрямування,  дидактичні  та  розвивальні  ігри  з  даного  розділу  програми.  Групи  забезпечено  достатньою  кількістю  демонстраційного  наочного  матеріалу,  різноманітного  ілюстративного  матеріалу  за темами  «Пори  року»,  «Гриби,  ягоди»,  «Тварини,  птахи»,  «Рослини».

           Планування  освітньо -  виховної  роботи  з  пізнавального  розвитку  (дитина  у  природньому  довкіллі) здійснюється  за  освітньою  програмою для  дітей  віком  від  2 до 7  років Дитина.  Планування  ведеться  перспективне та  календарне.  Запланований  матеріал  відповідає  віковим  особливостям  дітей  та  вимогам  програми. Вихователі  намагаються  дотримуватися  принципів  систематичності  та  послідовності  у  плануванні  роботи  щодо  формування  природознавчої  компетентності  дошкільнят.  Тематика  блоків  продумана  доцільно. Завдання  по  ознайомленню  дітей  з  природою  плануються  на  заняттях  з  різних  розділів  програми.  В  роботі  поза  заняттями  плануються  бесіди,  спостереження,  ігрова  діяльність.  Використовується  художне  слово. Аналіз  природознавчої  компетентності  дітей  показав.  Що  діти  мають  певний  обсяг  знань  з  даного  розділу  програми. Діти   знають  назви  дерев  та  їх  будову,  назви  овочів,  фруктів,   Розрізняють  та  класифікують  дерева,  овочі,  квіти.  Знають  свійські.  дикі  тварини,  комахи,  уміють  розрізняти  та  класифікувати  їх.

          За  результатами  співбесіди  з  вихователями  встановлено,  що  педагоги  здійснють  освітньо-виховну  роботу  по  формуванню  природознавчої  компетентності  з  дітьми  відповідно  до  вимог   освітньої  програми для  дітей  віком  від  2 до 7  років Дитина.  Навчальний  матеріал,  який  надається  дітям,  добирається  з  урахуванням  вікових  особливостей  дітей,  рівня  їхнього  розвитку, природних  умов  нашої  місцевості.  З метою  забезпечення  результативності  в  природознавчій  компетентності  малюків.  в   роботі  з  дітьми  вихователі  намагаються  використовувати  різноманітні  методи  та  прийоми,  сюрпризні  моменти,  проблемні  ситуації  та  завдання.  Працюють  над  поповненням  методичної  та  матеріально-технічної  бази  групи  з  даного  питання.

У  процесі  перевірки  було переглянуто  заняття  та  роботу  з дітьми  поза  заняттями  з  формування природознавчої  компетентності,  аналізувалась  робота  педагогів та  дітей.  Аналіз  даних  заходів  показав,  що  в  основному  вони  проходять  в  живій,  цікавій  формі.  Вихователі,  враховуючи  вікові  особливості  дітей,  перетворюють  заняття   з  природи  на  цікаві  подорожі,  за допомогою  яких  діти  здобувають  необхідні  уміння  та  навички.  Для  формування  у  дітей  природознавчої  компетентності  вихователі  використовують  різноманітні  методи,  прийняті  в  дошкільній  дидактиці,  уміють  визначати  місце  кожного  з  них,  в  залежності  від  вікових  особливостей  дітей,  рівня  їхнього  пізнавального  розвитку.  Методично  вірно використовують  різноманітні  прийоми  наочного  навчання:  цілеспрямоване,  глибоке  розглядання і  обстеження  об’єктів,  розгляд  ілюстрацій.  Доцільно  застосовують  в  роботі  ігрові методи  та  прийоми  ,  які  сприяють  підвищенню  пізнавальної  активності  дітей.  Слід  відмітити  творчий  підхід  до  проведення  занять  вихователя  Чегурко А.М.  яка  досконало  продумує  зміст  занять,  передбачає  сюжетні   ситуації,  продумує  мотивацію  занять,  що  сприяє  зацікавленості  дітей  упродовж  всього  заняття.

          Формування   природознавчої  компетентності  дітей  відбувається  й  через  роботу  з  дітьми  поза заняттями  (спостереження,  ігрову  та  пошуково-дослідницьку  діяльність,  читання  художніх  творів).  Так  під  час  тематичного    вивчення  здійснювався  аналіз  ознайомлення  дітей  з  природою  під  час  організації  спостережень.   Діти  активні,  зацікавлені,  проявляють  стійкий  пізнавальний  інтерес  до  об’єктів  спостережень.  У  малюків  наявні  знання  про  об’єкти  живої  та  неживої  природи. Від природничої  діяльності  діти  отримують  задоволення.  Вихователі  уміють  зацікавити  та  організувати  дітей  до  природничої  діяльності.

          Пошуково-дослідницька  діяльність  організовується піч  час  різних  режимних  моментів.  Зміст  даної  діяльності  відповідає  вимогам  програми  та  віковим  можливостям  дітей.  Педагоги  продумують  методи  та  прийоми  навчання  під  час  проведення  ПДД,  доцільно  використовують  ігрові  та  проблемні  ситуації,  що  сприяє  вирішенню  поставлених  завдань. 

         Аналіз  роботи  вихователів  з  батьками  з  питань   формування  природознавчої  компетентності  у  дошкільнят  показав,  що  робота  з  батьками  з  даного  питання  ведеться  на  належному  рівні.  Педагоги  планують  та  проводять  різноманітні  форми  роботи  з  батьками  (консультації,  рекомендації,  пам’ятки,   поради,  анкетування   спільна  діяльність.  Тематичні  виставки).  Весь  запланований  матеріал  у  наявності,  естетично  оформлений.

          «Про рівень ефективності системи роботи педагогів по іговій дяльності розвитку ігрових навичок у дітей молодшого дошкільного віку» (13.01.-17.01.2020.) В процесі тематичного вивчення встановлено, що в закладі створені сприятливі умови для впровадження в освітній процес інноваційних технологій, спрямованих на збалансований інтелектуальний розвиток особистості дитини, її творчих здібностей, достатньо сучасної методичної літератури та дидактичного матеріалу. Задля якісного та методично грамотного  впровадження інноваційних технологій з педагогічним коллективом проведено: творчу гру «Гра-восьме диво світу», яка розширила  знання та сприяла  формуванню   інтересу до застосування інноваційних технологій,    пошуку   оригінальних знахідок, оновлення змісту освітньо-виховного процесу; 

Групи забезпечено методичною літературою з питань ігрової діяльності дітей молодшого дошкільного віку, а саме:

 • в гр. №3 в наявності книги «Ігри упродовж дня» Г. Чубач, 2007р.; «Мовні ігри, вправи зі словом» В.Л. Сухар, 2008р.; «Усі розробки ігор та вправ» О.М. Гладченко, 2010 р.; «Ігрові заняття з дітьми раннього віку» О.С. Тарасова, 2014 р.. «Пальчикові ігри» І. Волкова, 2017р.
 • в гр. №4 в наявності література: «Пограйся зі мною. Розвиваючі ігри та вправи» В.Л. Сухар; «Ігрові вправи з сенсорного розвитку дітей» М.Л. Кривоніс, «Вихователю найменших» Л.М..

 Методична література з питань ігрової діяльності дітей молодшого дошкільного віку в достатній кількості, постійно доповнюється, осучаснюється.

Обидві групи забезпечено такими дидактичними посібниками: «Картотека дидактичних ігор за базовим компонентом дошкільної освіти», «Картотека сюжетних ігор-занять для дітей молодшого дошкільного віку», «Картотека ігор з будівельним матеріалом», «Картотека рухливих ігор для дітей молодшого дошкільного віку», «Картотека народних ігор для дітей молодшого дошкільного віку», «Картотека за системою М. Монтессорі».

Вихователі груп молодшого дошкільного дітей віку використовують в роботі методичні посібники з методичного  кабінету. 

Групи забезпечено різноманітними дидактичними іграми відповідно до картотек, за всіма розділами програми. Дидактичні ігри відповідають програмовим вимогам, віковим особливостям дітей молодшого дошкільного віку, санітарно-гігієнічним вимогам. Мають відповідні розміри, естетичний вигляд.

В групі №3 дидактичні ігри виготовлені вихователем власноруч. В групі №4 в роботі з дітьми використовуються дидактичні ігри як виробничі так і виготовлені вихователем власноруч. Дидактичні ігри постійно поповнюються та поновлюються.

           У відповідності до Базового компонента дошкільної освіти та програми навчання і виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина» для дошкільнят створено сучасне, комфортне ігрове середовище, а саме:

 • шафи для творчих, сюжетно рольових ігор;
 • атрибути для сюжетно-рольових, рухливих ігор, ігор-драматизацій;
 • організовано тематичні куточки, що підказують зміст гри;
 • відведено достатньо місця для всіх видів ігор;
 • ігровий матеріал розмішений в доступному для дітей місці.

Джерелом, яке живить гру, є навколишня дійсність. Це  добре  розуміють  вихователі Бондаренко Л. А.   та Коломієць Н. А., створивши в групі багате предметно-іграшкове середови­ще. Саме завдяки   його насиченості й різноманітності їм вдається  ознайомити дітей з багатством барв, форм, звуків і функціональних   властивостей   предметів.

    В осередку ігрової діяльності є іграшки: для ігор за сюжетами «Сім’я», «Дитячий садок», «Водії», «Лікарня», «Магазин», «Водії», для ігор конструктивно-будівельного характеру: кубики, конструктори Лєго. Для сюжетних ігор дібрані матеріали: для гри «Їдальня» - столовий посуд, стіл для ляльок; для гри «Кухня» - плита іграшкова, кухонний посуд; для гри «Спальня» - постільна білизна. Матеріали для вищевказаних ігор оформлено за тематикою ігор.  В музичному осередку підібрані дитячі іграшкові музичні інструменти.

   В групах обладнано осередки розвивального навчання, в яких знаходяться дидактичні іграшки, ігри-шнурівки, ігри за системою М. Монтессорі. Групи забезпечені геометричними фігурами, коробочками різного розміру, спеціальним обладнанням для розпізнавання предметів на дотик, слух, для розвитку зорового сприйняття та для розвитку дрібної моторики рук.

     В групі №3 ігровий осередок обладнано м’яким дитячим куточком, який відокремлює ігрове середовище в групі, надає групі домашнього затишку.

Створене розвивально-ігрове середовище та соціокультурне оточення спонукають дітей до активної ігрової діяльності. Усі ігрові зони оформлені у відповідності до вікових вимог, наповнені матеріалами, які дають змогу дитині перебувати в позиції активного діяча, включають можливість реалізації самостійної та вільної творчої діяльності.

Але разом з тим, забезпеченість груп ігровим та дидактичним матеріалом для організації ігрової діяльності дітей молодшого дошкільного віку не відповідає «Примірному переліку ігрового та навчального дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти», затвердженого наказом МОН України від 19.12.2017 року №1633.

        Аналіз планування ігрової діяльності в освітньому процесі на заняттях та поза заняттями показав такі результати: планування ігрової діяльності здійснюється як на заняттях так і поза заняттями, систематично та послідовно. Запланований матеріал відповідає віковим особливостям дітей даної групи та вимогам програми. В освітній роботі як на заняттях, так і поза заняттями плануються різні види ігор. В організаційній частині занять плануються ігрові та сюрпризні моменти, психогімнастики. Вихователі планують ігрові заняття з різних розділів програми, найчастіше у фіззаняттях. Ігри плануються з різних розділів програми. В групі №3 пріоритет надається дидактичним та розвиваючим іграм з таких розділів програми, як: «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». Плануються також ігри з розділу «Дитина в соціумі», ігри на розвиток психічних процесів. В групі №4 дидактичні ігри плануються за всіма розділами програми рівномірно. Заплановані ігри як на заняттях, так і поза заняттями відповідають тематиці навчального блоку, темі заняття, розділу програми.

Але, наряду з вищезазначеним, під час аналізу планування ігрової діяльності на заняттях та поза заняттями виявлено такі недоліки:

 • в плануванні ігор на заняттях домінують ігри словесного характеру, менше уваги приділяється дидактичним та розвиваючим іграм з предметами.
 • Недостатньо ігор планується в освітній роботі поза заняттями на закріплення та поширення знань дітей про предметний та соціальний світ з розділу програми «Дитина в соціумі» а ті, що сплановані – одноманітні. (гр. №4)
 • Не дотримується систематичність та послідовність в плануванні ігор поза заняттями  на ознайомлення дітей з предметним та соціальним світом. (гр. №3) 
 • Під час планування ігрової діяльності дітей вихователь Комнат В. В.не завжди продумує доцільність, ефективність ігор, відповідність ігор віку дітей.

Спостереження за роботою педагогів дає можливість прослідкувати взаємозв'язок ігрової діяльності з іншими видами: в дидактичних, сюжетних іграх закріплюються знання про навколишній світ, працю дорослих та їх взаємовідносини, в процесі театралізованих ігор закріплюються знання з художньої літератури, в процесі конструктивно-будівельних ігор закріплюються знання про навколишній світ та з сенсорно-пізнавального розвитку. В іграх відтворюються трудові дії дорослих. Театралізованим іграм передують читання, переказ художніх літературних творів, вивчення віршів. Педагоги достатньо часу передбачають для ігрової діяльності у режимі дня.

Роль вихователя в організації ігрової діяльності визначається віком дітей, сформованістю ігрових умінь. Так, в групах дітей молодшого дошкільного віку, на етапі зародження самодіяльної спільної гри вихователі моделюють предметно-ігрове середовище, створюють ігрові ситуації, використовують яскраві іграшки, допомагають в розподілі ролей, приймають безпосередню участь у грі. Рівень розвитку компетентності дітей у ігровій діяльності та рівень сформованості ігрового партнерства відповідає віку дітей та вимогам програми навчання і виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина». Діти молодшого дошкільного віку навчаються гратися з іграшками (ляльками, машинами, тваринками), вибирають іграшки відповідно до ігрового задуму, позначають дії словами, у них формуються вміння застосовувати у грі предмети-замінники. Вихованці вміють гратися без конфліктів невеличкими групами по 2-6 дітей, навчаються ділитися іграшками, доброзичливо відносяться одне до одного.

Для розвитку та удосконалення рухового досвіду малюків у групах віку сприяють рухливі ігри, які організовуються педагогами протягом дня, враховуючи індивідуальні особливості та можливості кожного вихованця. Використовують ігри різної рухливості в залежності від місця гри в режимі дня, сезонних умов. Під час ігор забезпечують роботу великих м'язів, різноманітність рухів. Перед початком гри педагоги зацікавлюють нею дошкільників, викладають зміст чітко лаконічно. Ігри вихователі закінчують вчасно, виходячи з самопочуття дітей, емоційного настрою.

Дидактичні та народні ігри проводять під час занять та поза заняттями для закріплення знань, умінь та навичок, отриманих на заняттях, індивідуальної роботи, для полегшення та пожвавлення освітнього процесу, прогулянок та інших режимних моментів. Поєднання ігрової та освітньої мети окрім правильно виконаного завдання дало дітям задоволення, адже розумове завдання розв'язувалося в ході доступної для дітей діяльності.

Педагоги проводять різні форми роботи з батьками з питання ігрової діяльності дітей. Так вихователь Бондаренко Л. А. провела семінар для батьків групи №3 на тему «Використання дидактичних ігор у сім’ї». Батькам вихованців молодшого дошкільного віку було надано такі консультації: «Пізнавальний розвиток дітей молодшого дошкільного віку засобами сенсорних ігор» (Коровицька І.І.), «Значення рухливих ігор для всебічного розвитку дітей молодшого дошкільного віку» (Комнат В.В..), «Збережемо дитині право на гру» (Коломієц Н. А.). В батьківських куточках груп висвітлюється питання ігрової діяльності дітей. В групі №3 вихователем Бондаренко Л. А оформлено фото колаж в батьківському куточку на тему «Граючись зростаємо».

Аналіз анкетування показав такі результати: провідною діяльністю дітей молодшого дошкільного віку вихователі визначили ігрову та предметну діяльність. Вихователі добре знають види ігор. Всі вихователі вказали, що використовують в ігровій діяльності з дітьми наочні, ігрові, словесні, практичні методи та прийоми. Співбесіда з вихователями показала, що вихователі. володіють знаннями нормативних документів та їх вимог з питань організації ігрової діяльності дітей раннього віку, знають завдання ігрової діяльності дітей. Гра для вихователів є всебічним розвитком дітей та головною формою організації дітей. У доборі ігрових прийомів вихователі керуються віковими особливостями та рівнем розвитку дітей. Основними труднощами під час здійснення завдань з розділу «Ігрова діяльність» є недостатнє забезпечення груп молодшого дошкільного віку ігровим обладнанням та матеріалами.

Рекомендації:

 1. Опрацювати Освітню програму для дітей віком від 2 до 6(7) років «Дитина»
 2. Опрацювати методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей віком від 2 до 6(7) років «Дитина» .
 3. Приділяти великої уваги організації ігрової діяльності дітей, як пріоритетному виду діяльності дітей молодшого дошкільного віку.
 4. Оформити методичні посібники з питань організації ігрової діяльності дітей дошкільного віку.
 5. Під час планування ігрової діяльності на заняттях та поза заняттями:
  1. Приділяти належну увагу плануванню на заняттях дидактичних та розвиваючих ігор з предметами.
  2. Планувати ігрову діяльність дітей відповідно до картотекаігрової діяльності.
  3. Планувати в освітній роботі поза заняттями ігри на закріплення та поширення знань дітей про предметний та соціальний світ з розділу програми «Дитина в соціумі» .
  4. Підпорядковувати тематику ігор, в плануванні освітньої роботи поза заняттями, темі навчального блоку.
  5. Дотримуватись систематичності та послідовності в плануванні ігор поза заняттями  на ознайомлення дітей з предметним та соціальним світом.

            

      Проте не достатньо надано батькам інформації про інноваційні технології, які застосовують педагоги в своїй роботі.

Рекомендовано:

1.Всім педагогам закладу :

- продовжувати впроваджувати в освітній процес інноваційні технології, що сприяють  збалансованому  інтелектуальному розвитку особистості дитини, її творчих здібностей, роботу  проводити планово і в системі;

- підвищувати свою професійну компетенцію, шляхом опрацювання новинок методичної літератури, інтернет ресурсів, участі у методичні роботі закладу, міста;

- продовжувати осучаснювати дидактичний матеріал груп, який розвиватиме інтелектуалі і творчі здібності дошкільнят;

- познайомити батьків з інноваційними технологіями , які використовують в своїй роботі.

Оперативне вивчення: «Організація та проведння ранкової гімнастики, гімнастики пробудження та загартовуючих заходів у всіх групах ДНЗ»

( жовтень 2019).

    В ході вивчення встановлено, що вся фізкультурно-оздоровча робота у закладі здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру», Базовому компоненту дошкільної освіти України, Програми розвитку дитини  від 2 до 7 років «Дитина»,  інструктивно-методичного листа МОН № 1/ 9-438 від 27.08.2004 р.«Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі».  Педагоги чітко усвідомлюють, що фізичний розвиток дошкільнят спрямований, насамперед, на охорону та зміцнення психічного та фізичного здоров’я дітей, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя, формування життєво-необхідних рухових умінь, навичок та фізичних якостей (швидкість, спритність, витривалість, гнучкість), формування культури здоров’я. Здоров’я дитини розглядається педагогами як багатоскладова категорія, в  яку входить фізична, психічна, духовна і соціальна складові. Значущими для сучасної організації практичної діяльності з фізкультурно-оздоровчого напряму були  проведені консультації : «Інноваційні технології фізичного розвитку дошкільників» та «Формування здорового способу життя дошкільного віку в умовах дошкільного освітнього закладу»           Під час вивчення даного питання значний акцент був зроблений на безпосереднє спілкування з дошкільниками(старшого та середнього віку), невимушене спостереження різних видів фізкультурно-оздоровчої  роботи, що дозволило зробити повноцінну характеристику здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи  підростаючого покоління

Вивчення  охоплювало  такі  питання:

 1. Дотримання  педагогами  гігієнічних  та  педагогічних  вимог,  структури  ранкової  гімнастики  та  гімнастики  пробудження,  керівництво  ходом  ранкової  гімнастики,  гімнастики  пробудження  та  загартовуючих  заходів  з  боку  вихователя,  володіння  методами  та  прийомами  роботи  з  дітьми  відповідно  до  вікових особливостей  дітей.
 2. Якісного  виконання  вправ  дітьми,  організованість  та  дисциплінованість  дітей  під  час  фізкультурно-оздоровчих  заходів.
 3. Наявність  необхідного  обладнання,  його  стан,  доцільність  використання.

          Для  виховання  здорової  дитини, правильного  формування  особистості  в  ДНЗ №11  створюються  відповідні  умови. Однією  з  них  є  створення  режиму  дня. Режим  дня  побудовано  виходячи  з  основного  принципу:  відповідність  режиму  дня  віковим  психофізіологічним  особливостям  дошкільника.  Режимом  дня  передбачено  оптимальне  співвідношення  періодів  неспання  та  сну  упродовж  дня,  чергування  різних  видів  діяльності  та  відпочинку  в  процесі  неспання.

      Відповідно  до  Законів  України  «Про  дошкільну  освіту»,  «Про  фізичну  культуру»,  одним  з  пріоритетних напрямків  освітнього  процесу  є  фізичне  виховання  дітей.  Воно  спрямовується  на  охорону  та  зміцнення  здоров’я,  підвищення  опірності  й  захисних  сил  дитячого  організму,  поліпшення  його  працездатності,  своєчасне  формування  у  дітей  життєво  важливих рухових  умінь  та  навичок,  розвиток  фізичних  якостей  та  забезпечення  належного  рівня  фізичної  підготовленості  й  фізичної  культури,  на  виховання  стійкого  інтересу  до  рухової  активності,  потреби  в ній,  вироблення  звички  до  здорового  способу  життя.

     В  ході  спостережень,  аналізу    організації  та  проведення  ранкової гімнастики , гімнастики  пробудження  та  загартовуючих  заходів,  співбесід  з  вихователями  виявлено,  що  вихователі  всіх  вікових  груп  відповідально  відносяться  до  підготовки  та  проведення  фізкультурно  оздоровчої  роботи.

Планування  фізкультурно-оздоровчої  роботи  з  дітьми  дошкільного  віку  ведеться  відповідно  до  методичних  вимог.  Комплекси  ранкової  гімнастики,  гімнастики  пробудження  після  денного  сну  планують  перспективно,  по  2 на  місяць,  з  ускладненнями  на  другий  тиждень.  Загартування  планується  перспективно один  раз  на  місяць,  та  щоденно  відмічається  в  Книзі  обліку  щоденного  відвідування  дітей.

Вихователі  планують  і  проводять  культурно-гігієнічні  навички,  індивідуальну  роботу  з  фізичного  виховання,  малі  форми  активного відпочинку  та  Дні  Здоров’я.

При  плануванні ранкової гімнастики,  гімнастики  пробудження  та  загартовуючих заходів  вихователі  враховують  вікові  можливості  дітей,  пору  року,  місце  проводження.

         Культурно-гігієнічні  навички  плануються  систематично, з  урахуванням  віку  дітей  та  вимог  програми  «Дитина».

Ранкова  гімнастика    планується  по  2  комплекси  на  місяць,  один  з  предметами,  другий  без,  на  другий  тиждень  плануються  ускладнення  Ранкова  гімнастика  проводиться    музичному,  спортивному  залах,   групових  приміщеннях,  згідно  складеному розкладу. Під  час  зарядки  вихователі  та  діти  знаходяться  в  полегшеному  одязі,  без  взуття.  Перед  гімнастикою  в  приміщеннях  проводиться  провітрювання,  вологе  прибирання.

         Гімнастика  пробудження  проводиться  в  спальних  кімнатах.  В  групових  приміщеннях дотримується  відповідний  тепловий  режим  шляхом  провітрювання   приміщень. Після  гімнастики  пробудження  в  усіх  групах  діти  проходять  по   коригуючий  «Доріжці  здоров’я»

Під  час  проведення  фізкультурно-оздоровчих  заходів  мова  вихователів  чітка,  вказівки  та  зауваження  лаконічні,  тон емоційний.  Спілкування  з  дітьми  доброзичливе.  В  роботі  з  дітьми  вихователі  використовують   прийоми  випередження  та  виправлення  помилок,  прийоми  заохочення,  здійснюють  регулювання  фізичного  навантаження  та  дихання  дітей. Усі  вихователі  володіють  фізкультурною  термінологією.

         Результати тематичного вивчення свідчать, що в групах  створені належні умови для ефективного здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи, для формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей. Спортивні куточки груп розміщені в доступному для дітей місці. В групах є достатня кількість методичної літератури з фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят. Посібники Е.С.Вільчковського, А.В.Кенемана, Д.В.Хухлаєвої, Т.І.Дмитренко, Т.І.Осокіної, В.Г.Фролова та інших авторів протягом багатьох років допомагають у вирішенні завдань фізичного розвитку    та      оздоровлення     дітей. Обладнання та інтер’єр спортивного залу відповідає вимогам, що дає змогу раціонально використовувати його в роботі з дітьми. В наявності нестандартне фізкультурне обладнання зроблене руками вихователів та батьків. Все спортивне обладнання має естетичний вигляд та відповідає санітарно –гігієнічним вимогам.

     Для занять на свіжому повітрі облаштовано ігрові та спортивний майданчики з необхідною атрибутикою (обручі, кеглі, скакалки, стрічки, м’ячі, дуги, торбинки з піском тощо).

             Відповідно вимогам сьогодення вихователями усіх вікових груп створено певну систему роботи з даного питання, яка передбачає наступні аспекти,  а саме: фізичний розвиток, профілактична робота, організація режиму дня, організація харчування, валеологічне   виховання,  екологічне  виховання загартування, робота  з   батьками.

        Результати аналізу свідчать, що педагоги в роботі з дітьми керуються перспективно-календарним та поточним плануванням, де належне місце посідає фізкультурно-оздоровча робота. Позитивні наслідки фізкультурно-оздоровчої роботи забезпечуються різноманітністю їх форм.

       Провідне місце займають організовані форми фізичного виховання та самостійної рухової діяльності дошкільників під час прогулянок та інших режимних  моментів.

          Фізкультурно-оздоровчі   форми з дітьми включають:

- заняття з фізкультури;

- вправи на свіжому повітрі;

- рухливі    та      спортивні ігри, вправи, пішохідні переходи;

- різні види гімнастики (ранкова, гігієнічна після сну, корегуюча);

- фізкультхвилинки, фізкультурні паузи, динамічні перерви;

- спортивні свята, розваги,  дні Здоров’я,  тощо.

     Провідне місце посідають організовані заняття з фізичної культури.

    Протягом тижня два заняття проводяться в спортзалі і два – на свіжому повітрі. В наявності послідовна система у плануванні фронтальних та індивідуальних занять. Структура занять, дозування рухів і вправ відповідають методичним вимогам. Але в ході спостережень рекомендовано вихователям груп молодшого віку більше планувати заняття в сюжетно-ігровій формі, а при проведені рухливих ігор приділяти увагу дотриманню дітьми правил гри.

    Один раз на тиждень планується пішохідний перехід за межі дошкільного закладу, щодня проводиться ранкова гімнастика. Широко використовуються вправи з різними предметами та з різних  вихідних  положень.

      Щоденно плануються рухливі ігри. Для врахування базових рухів в іграх, впливу на різні групи м’язів, пори року та місця в режимі дня педагоги не в повній мірі користуються циклограмами рухливих ігор.    Щомісяця в дошкільному закладі проводяться Дні здоров’я. Недостатня увага приділяється проведенню спортивних свят та розваг.

      З метою збереження та зміцнення здоров’я з дітьми середніх та старших груп проводяться малі форми фізичного виховання. Це фізкультурні хвилинки і фізкультурні паузи між заняттями, психогімнастики, музично-ритмічні рухи, ігри-медитації, дихальні та звукові вправи та інше.

      Розуміючи те, що сучасна дошкільна освіта має забезпечувати збереження здоров’я вихованців, педагоги пріоритетного значення надають сучасним педагогічним особистісно-орієнтованим технологіям, в котрих закладений великий оздоровчий потенціал. Це використання дихальної гімнастики та точкового масажу перед обідом (по 5 хвилин), пальчикова гімнастика – 5 хвилин перед полуденком, масажування долонь – 2-га половина дня, сеанс аромотерапії – 1 година під час сну, оздоровчі хвилинки впродовж дня.

         В закладі розроблена система оздоровчих заходів, які включають в себе як традиційні, так і не традиційні методи загартування.            

         Ведеться облік загартовуючи заходів, в котрому фіксуються всі загальні та спеціальні загартовуючі заходи. В наявності є як стандартні (ребристі дошки, масажні гумові килимки) так і нестандартні, виготовлені педагогами та батьками обладнання (килимки з нашитими ґудзиками, кришками, войлочними та паралоновими слідами, масажні доріжки з каштанів, крупи, махрові рукавички для обтирання тіла, та      інше).

       Систематично проводиться провітрювання приміщень. Проте прогулянки на свіжому повітрі за сприятливих погодних умов проводяться не завжди. 

       Систематично здійснюється медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком та оздоровленням дітей. Старшою медичною сестрою здійснюється контроль за проведенням всіх форм фізкультурно-оздоровчої роботи закладу, ведуться протоколи, визначається моторна щільність занять. Аналіз даних медико-педагогічного контролю дошкільників дає змогу зробити висновок про те, що на заняттях з фізичної культури вихователі здійснюють диференційований підхід у виконанні основних рухів вихованцями, тим самим забезпечується достатній рівень загальної та моторної щільності занять.

       Одним із важливих компонентів у формуванні фізично та інтелектуально досконалої організованої особистості є режим дня. Щоденно повторюючись, він привчає організм дитини до певного ритму, забезпечує зміну діяльності (ігрової, навчальної, трудової), тим самим оберігає її нервову систему від перевтоми. Тому цьому питанню приділяється велика увага у закладі надаються рекомендації батькам,

        Однією з умов збереження та зміцнення здоров’я дитини, підвищення опору її організму до хвороб, і як наслідок успішності у навчанні є повноцінне харчування. Організація харчування дітей здійснюється згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.01.2004 року «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», а також «Інструкції про організацію харчування дітей в ДНЗ», чинного Санітарного регламенту.           

      Відповідно      до     встановлених вимог організовано питний режим.

       Враховуючи те, що діти отримують харчування не лише в дитячому садку, а й вдома, медичною сестрою проводиться роз’яснювальна робота з батьками про характер рекомендованої дієти, наступність харчування вдома і в дошкільному закладі, режим харчування у вихідні та в святкові дні та інше.

        Збереження та зміцнення здоров’я дітей неможливе без валеологічної освіти дошкільнят та навчання їх поводження у надзвичайних ситуаціях. Відповідно до Концепції неперервної валеологічної освіти в Україні, робота вихователів старшої групи  спрямована на формування у дітей елементарних уявлень, понять та знань про складові здоров’я людини та вплив довкілля на його зміцнення, формування практичних умінь та навичок для зміцнення здоров’я людини, виховання у дітей інтересу до зміцнення свого здоров’я. Ці завдання вирішуються в процесі різних видів занять, ігрової діяльності, бесід, екскурсій, наочних форм роботи тощо.

        Враховуючи актуальність проблеми, вихователі постійно працюють над формуванням культури здоров’я вихованців, прищеплюють розуміння пріоритету здорового способу життя, надають ґрунтовні знання про основи здоров’я, щоб знання, уміння і навички перейшли у звичні, необхідні потреби.             

    Ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи у групах визначається правильно спрямованою роботою з батьками з даного питання. Під час консультацій, через оформлення батьківських куточків, папки-пересувки вихователі інформують родини про їх вплив на формування фізичного здоров’я дітей. До відома батьків представлені напрямки формування культури здоров’я у дитячому садку, як саме і коли здійснюються оздоровчі заходи. Санбюлетні, консультації та рекомендації для батьків регулярно змінюються. Питання здорового способу життя розглядаються на батьківських зборах як загальних, так і групових Висновки:

Організація  та  проведення  ранкової  гімнастики,  гімнастики  пробудження,  загартовуючих  заходів  в  ДНЗ №11 «Перлинка»  проводиться  на  відповідному  рівні.

Рекомендації  вихователям:

 1. Продовжувати  навчати дітей  виконувати  загально-розвиваючи  вправи  одночасно.  (постійно).
 2. Продовжувати проводити індивідуальну  роботу  з  метою  удосконалення  навичок  виконання  дітьми  фізичних  рухів  (постійно)
 3. Приділяти  належну  увагу  плануванню  ускладнень  на  другий  тиждень  в  комплексах  ранкової  гімнастики  та  гімнастики  пробудження,  (постійно).
 4. Удосконалювати  володіння  фізкультурною  термінологією  українською  мовою.  (постійно)
 5. Проводити  роботу  з  батьками  щодо  дотримання  режиму  дня  в  садочку,  та  користь  ранкової  гімнастики  для  здоров’я  дітей.

1.4. Результати навчально-виховного процесу

     З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», положень Національної доктрини розвитку освіти, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Типового положення про дошкільний навчальний заклад впродовж 2019/2020 н. р. в дошкільному навчальному закладі проводилась освітньо-виховна робота  спрямована на забезпечення рівного доступу до якісної освіти кожній дитині дошкільного віку.

Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти, освітньої програми  для дітей від 2 до 7 років  «Дитина» , що рекомендовані Міністерством освіти і науки України. а також, в практиці роботи ДНЗ використовувалися навчальні посібники, рекомендовані МОН України.

Впродовж 2019-2020 навчального року освітньо-виховна робота в закладі була спрямована на впровадження в практику цілісного підходу до розвитку особистості, формування життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої дитини.

Для ефективної роботи за освітніми програмами та задля здійснення освітнього процесу в ДНЗ було розроблено:

1. Орієнтовний розпорядок організації життєдіяльності дітей на день (режим дня);

2. Орієнтовний розпорядок організації розвивально-виховної зайнятості дітей на тиждень (навчальний план);

3. Орієнтовний тижневий розподіл організованої освітньої діяльності (розклад занять);

4. Модель планування життєдіяльності дітей.

Оцінювання досягнень дітей впродовж року здійснювалось за оновленою технологією з використанням розробленого інструментарію (карт спостережень) оцінювання рівня досягнень дітей за освітніми лініями відповідно до змісту освіти. Головна мета такої системи оцінювання досягнень дитини – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж цілого року. На початковому етапі педагоги зорієнтувалися  у сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини, доборі засобів оптимізації цього процесу, шляхів індивідуальної роботи з нею. Але не змогли реалізувати намічені цілі з кожним вихованцем та провести заключне оцінювання рівня засвоєння програмового матеріалу з дітьми всіх вікових груп у зв’язку з карантином.  Узагальнені в таблицях результати моніторингових досліджень рівня компетентностей дітей садових груп вересня та січня наведено нижче.

Результати педагогічного діагностичного обстеження рівня життєвих досягнень

дітей в ДНЗ №11 на початок 2019-2020 н.р.

 

напрямки

дітей за списком

з них обстежено

рівні розвитку дітей у % по ДНЗ

Високий

середній

низький

Фізична культура

 

116

 

 

102

 

2

76

22

дитина в соціумі

0

63

37

мовленнєвий розвиток

1

65

34

Дитина у світі культури

1

65

34

дитина у природному довкіллі

1

60

39

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

3

60

37

Музичний калейдоскоп

4

26

21

Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку

(у відсотковому відношенні)

100%

85%

1%

65%

34%

 

Результати педагогічного діагностичного обстеження рівня життєвих досягнень дітей в ДНЗ №11 в січні 2019-2020 н.р.

 

напрямки

дітей за списком

з них обстежено

рівні розвитку дітей у % по ДНЗ

Високий

середній

низький

дитина в соціумі

116

102

19

71

12

мовленнєвий розвиток

13

76

13

Дитина у світі культури

17

72

13

дитина у природному довкіллі

18

70

14

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

12

75

15

Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку

(у відсотковому відношенні)

100%

81%

15%

72%

13%

У порівнянні з І кварталом

На 5 дітей менше

На 21.5% менше

На 14% більше

На 7% більше

На 21% менше

 

1.5. Аналіз результативності роботи вчителя-логопеда

     Впродовж 2019/2020 навчального року діти, які мали мовленнєві вади, були охоплені корекційною логопедичною роботою.  Аналіз стану логопедичної роботи показав, що у порівнянні з попереднім роком, збільшилась кількість дошкільників  з різними відхиленнями мовлення. Загальна кількість дітей складала 12 особи (6 дітей старшого віку, 6 – середнього). Для проведення корекційної роботи функціонує відповідно оснащений логопедичний кабінет та створені логопедичні куточки у групі, які  в достатній мірі устатковані навчально-дидактичним матеріалом, індивідуальними допоміжними засобами (дзеркала, зонди РАУ тощо).

       У вересні 2019 року було проведено комплексне логопедичне вивчення всіх сторін мови дітей-логопатів. Діти були поділені на підгрупи за діагнозом та рівнем мовленнєвого розвитку. На кожну дитину була заведена картка мовленнєвого розвитку, згідно з якою складався план індивідуальної роботи з корекції всіх сторін мовлення, психічних процесів, дрібної моторики м'язів пальців рук та загальної моторики. Впродовж року проводилися індивідуальні та фронтальні заняття з уточнення правильної артикуляції звуків, з  розвитку фонематичних процесів, з підготовки дітей до аналізу та синтезу звукового складу слова, з розвитку лексико–граматичної та синтаксичної сторони мовлення. Заняття мали  чітку комунікативну направленість. Елементи мовної системи, які засвоювали діти, включалися безпосередньо в спілкування. Важливо було навчити дітей застосовувати мовні  вміння в нових ситуаціях, творчо використовувати отримані навички в різних видах діяльності. Для закріплення знань та навичок, отриманих на логопедичних заняттях, важливу роль відіграє тісний зв'язок і взаєморозуміння між логопедом та вихователями груп. Протягом року проводилися зустрічі з батьками, індивідуальне консультування, надавалися рекомендації та поради. Вчитель-логопед Гаврилюк Л. Д. проводила загальні консультації на батьківських зборах, підгрупові та індивідуальні за запитом батьків.

       Постійно велася просвітницька робота серед вихователів закладу. Підготовлені та проведені консультації: для музичного керівника «Весела логоритміка» (Терещенко Л.Г.); У більшості дітей виправлено мовленнєві помилки і збагачено словниковий запас, підвищено рівень розвитку уяви, уваги, пам’яті, мислення, закріплено правильну вимову звуків у словах, реченнях, удосконалено навички звуко-буквенного аналізу, проте  із-за призупинення освітнього процесу робота з логопатами проводилася лише з вересня по 12 березня 2020р. 

         Протягом року вчитель- логопед закладу підвищувала свій професійний рівень та ділилась  досвідом роботи, приймаючи участь  у ММО логопедичних груп.

                                        1.6. Аналіз результативності роботи інклюзивної групи

       З вересня 2019 р. в ДНЗ працює  інклюзивна група. В групі  виховується одна дитина з особливими освітніми потребами. В ДНЗ створена група фахівців індивідуального супроводу дитини. До складу групи фахівців  входять: методист – Чулик Н.Г, вихователі Коломієць Н.А., Коровицька І. І., асистент вихователя Феденко Н.В, вчитель-логопед  Гаврилюк Л.Д., медична сестраГорбатюк К. В. , муз.керівник Терещенко Л. Г..

      Відповідно до висновку та рекомендацій міської ІРЦ  група фахівців  з обов’язковим залученням батьків дитини розробила  індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами..

        Для вихователів  Феденко Н. В., Коломієць Н. А., Коровицька І. І. була проведена консультація  «Особливості інклюзивної дошкільної освіти» .

         Вихователі групи систематично проводити індивідуальні та підгрупові заняття з огляду на план корекційно-розвиткової роботи, працювали над поповнювненям куточка розвивальними іграми, дидактичними матеріалами для проведення занять в ігровій формі. Асистент вихователя розробила Картотеку корекційних  ігор для дітей з особливими потребами, разом із вихователями групи здійснювала  соціально-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами, зокрема: проводила  освітні, виховні, соціально-адаптаційні заходи з використанням різних форм роботи та запровадженням ефективних форм їх проведення; допомагала дитині з особливими освітніми потребами виконувати освітні завдання; залучає дитину з особливими освітніми потребами до різних видів освітньої діяльності на заняттях.

        Для батьків були проведені  консультації :

•«Інклюзивна освіта: навчаємо та виховуємо разом»;

•«Різні діти — різні підходи»;       

•«Поради батькам щодо роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку»;

Анкетування для батьків: «Готовність до здійснення інклюзивного навчання»; «Очікування батьків дитини від закладу дошкільної освіти».

                                     1.7. Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

             Належну увагу адміністрація закладу приділяла виконанню Закону України «Про охорону праці», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», наказів Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 № 782), від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах». Між адміністрацією та профспілковим комітетом  26.05.2017р. укладено та зареєстровано управлінням соціального  захисту населення Подільської міської ради  колективна угода з охорони праці з метою укріплення трудової дисципліни в дошкільному навчальному закладі, сучасної організації труда, раціонального використання робочого часу, високої якості праці, підвищення відповідальності працівників та виконання посадових обов'язків. Два рази на рік на профспілкових зборах заслуховувався аналіз її виконання. Ознайомлення працівників дошкільного закладу з директивними документами щодо охорони праці носили системний характер, виконувались затверджені Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу.

         З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства та запобігання випадкам дитячого травматизму і дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків у ДНЗ за 2019/2020 навчальний рік проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей, який показав, що колективом закладу освіти проводилась відповідна робота щодо запобігання травматизму та збереження життя і здоров’я дітей.

          Протягом навчального року адміністрація забезпечувала здійснення санітарно-гігієнічного режиму в ДНЗ, контролювала дотримання санітарних правил, домагалась постійного утримання в чистоті приміщень та систематичного очищення території від сміття, опалого листя, сухостою, слідкувала за очищенням від снігу проїздів, проходів до будівель, забезпечувала справність зовнішнього освітлення, суворо дотримувалась протипожежних вимог під час проведення свят. При утепленні групових кімнат евакуаційні виходи не заклеювались, вентиляційні отвори тримались відкритими, двері на шляхах евакуації закривались лиш на внутрішні засови. Проводилась ревізія будинку ДНЗ та підсобних приміщень з метою попередження виникнення пожежі від замкнення електропроводки. Обстежувалось обладнання та засоби пожежогасіння у навчальному закладі, були придбані нові вогнегасники. Протягом осінньо-зимового періоду заборонялось використання нагрівальних приладів відкритого типу, а також підключення масляних радіаторів через подовжувач.

          Адміністрацією, педагогічним колективом проводилась певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу: у відповідності до вимог велась документація, своєчасно видавались настановні та підсумкові накази, стан роботи з даних питань розглядався на нарадах, призначались відповідальні за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму; проводились вступні, первинні, цільові та позапланові інструктажі та практичні заняття по евакуації на випадок пожежі.

        Вчасно проводились обстеження та приймання комісією дошкільного закладу приміщень  підвищеної небезпеки, музично-спортивної зали і спортивного майданчика, малих форм щодо готовності до нового навчального року зі складанням відповідних актів, проводилось випробування обладнання.

            Помічники вихователів суворо дотримувались правил збереження миючих та дезінфікуючих засобів, правил миття посуду, графіку прибирання приміщень. При відсутності дітей проводились протягові провітрювання. Суворо дотримувались вони правил одержання та роздачі їжі. Своєчасно вилучали  з обігу битий та надщерблений посуд.    Проводили заміну постільної білизни один раз в 7 днів, рушників та серветок - по мірі їх забруднення.

              Працівники харчоблоку неухильно дотримувались правил особистої гігієни, технологію приготування їжі, здійснювали правильну гігієнічну обробку продуктів.

             Завгосп закладу, Бажан Л.Г , слідкувала за станом меблів, обладнанням, своєчасно виявляла несправності  та забезпечувала ремонт обладнання. Своєчасно забезпечувала заклад  миючими, чистячими та дезінфікуючими засобами.

             На нараді при завідувачі розглядалась проблема безпеки життєдіяльності дитини. Для вихователів проведені консультації, бесіди, практичні заняття та тестування з даного питання на теми:«Проведення тижня безпеки в ДНЗ», «Вогонь – друг чи ворог». «Перша допомога при опіках», «Допомога при травмах дітям», проведено бесіди з вихователями для визначення рівня обізнаності педагогів щодо безпеки життєдіяльності вихованців.

        Протягом року вихователі систематично здійснювали контроль за маркуванням меблів та їх відповідністю зросту дітей. Перед виходом з дітьми на прогулянку старанно оглядали прогулянкові майданчики, очищували їх від зайвих речей. Ігрове обладнання на майданчиках та спортивне обладнання на спортивному майданчику використовувалось дітьми лише за доглядом вихователя. Вихователі в групах створили куточки, виготовили макети, дорожні знаки, атрибути для сюжетно-рольових і рухливих ігор з безпеки життєдіяльності.

          Відповідно до річного плану роботи  протягом року проводилася ретельна робота з дітьми по запобіганню дитячого травматизму. Протягом року проведені безліч занять у групах з питань ознайомлення дітей з правилами безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, навчання дітей безпечної поведінки в оточуючому середовищі. Проводились цікаві колективні перегляди за темами:«Вогонь - і друг, і ворог», «Один вдома» розвага «Веселі пожежники», «Про здоров’я треба знати – про здоров’я треба дбати», лялькові вистави: «Небезпека на дорозі», конкурс «З вогнем не жартують».

         Систематично проводилася робота з даного питання з батьками вихованців: оформлені папки-пересувки, поради батькам в батьківських куточках «Щоб не сталося лиха», та «Правила поведінки дітей під час літнього відпочинку (на воді, на дачі, у лісі, на морі, на дорозі)», розміщено консультативні матеріали, малюнки дітей та спільні творчі роботи з даних питань. На батьківських зборах розглянути такі питання як «Небезпека на вулиці», «Один вдома», «Обережно, гриби», «Правила пожежної безпеки» та інші. В лютому 2020 н.р. було проведено заняття  з  вивчення  Санітарного  регламенту  для  дошкільних  навчальних закладів  з  працюючим персоналом закладу, та проведено  Санітарний  мінімум всіх категорій працівників .

        Все це призвело до того що, протягом 2019/2020 навчального року не зафіксовано жодного нещасного випадку, що стався з учасниками навчально-виховного процесу.

                                         1.8. Фізкультурно-оздоровча робота

         Вся фізкультурно-оздоровча робота здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру», «Національної доктрини розвитку освіти», Базового компоненту дошкільної освіти України, Програми розвитку дитини  від 2 до 7 років «Дитина»,  інструктивно-методичного листа МОН  України від 02.09.2016 р. No 1/9-456 «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі».  

         Педагоги  систематично планують та проводять фізкультурно – оздоровчі заходи з дітьми, а саме: ранкову гімнастику, фіззаняття, фізкомплекси, фізхвилинки, прогулянки, піші переходи, екскурсії, гімнастики пробудження, психогімнастики, релаксації, Дні здоров’я,  спортивні розваги, свята, рухливі ігри.

         Основною формою оздоровчої роботи є фізкультурні заняття, під час яких найбільше вирішуються питання оволодіння руховими навичками, елементами спортивних ігор, технічними прийомами, необхідними для проведення  вправ спортивного характеру, естафет і розвитку  рухових якостей. 

 Спільними зусиллями медичного працівника та педагогів в дошкільному закладі здійснювався контроль за станом фізичного розвитку дітей за такими напрямками: контроль за станом здоров'я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей, контроль за розвитком рухів і фізичних якостей у дітей (на початку та планувався наприкінці навчального року), оцінка організації, змісту, методики проведення форм роботи з фізичного виховання, оцінка впливу різних організаційних заходів на дитячий організм, контроль за організацією рухового режиму, нагляд за санітарно-гігієнічними умовами приміщень, робота з батьками та персоналом закладу щодо фізичного розвитку дітей. У системі медико-педагогічного контролю головне місце відводимо аналізу занять з фізичної культури як основній формі організованого навчання дітей фізичним рухам та формування їх фізичної досконалості. Протягом навчального року медичним працівником та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 75% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 110 -160 уд/хв.

                  Переглянуті заняття з фізкультури, комплекси ранкової гімнастики, гімнастики - пробудження показують , що дана робота ведеться систематично з дотриманням структури.           В групах створені необхідні умови для  організації  та проведення  загартовуючих  заходів. Використовуються різні види масажів, проводиться профілактика плоскостопості («Доріжки здоров’я»), фітотерапія ( подушечки з лікарськими травами, аромомаслами). Вихователі ефективно  застосовують елементи методик М.Єфименка, дихальну гімнастику за системою К.Бутейко , точковий масаж за методикою А.Уманської .

            При проведенні загартовуючих процедур вихователі дотримуються принципів послідовності, систематичності та враховують  індивідуальні особливості дітей . Система нетрадиційних загартовуючих заходів будується на основі тісного поєднання з природними факторами. Орієнтовна тривалість щоденної  рухової активності малюків встановлена в таких межах: ранній вік – до 2-3 годин, молодший дошкільний вік – до 3-4 годин, старший дошкільний вік – до 4-5 годин. Для організації рухової активності дітей  спортивна зала та спортивна ділянки оформляються відповідно до пори року.

          З метою визначення стану фізичного розвитку дітей два рази на рік проводиться обстеження рівня розвитку основних рухів вихованців, за допомогою яких діагностуються  якісні й кількісні зміни фізичного розвитку дітей, визначаються напрямки роботи. За об’єктивних причин обстеження в травні не проведено  , результативність не визначено.    

         Організація роботи з фізичного виховання потребує вдосконалення, так як зафіксовано незначний  відсоток дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції та мають хронічні недуги. Тому планується продовжувати створювати простір такого середовища, який спонукав би  дитину до розгортання самостійних видів рухової активності та  умови для поновлення, видозмінювання  і мобільності ігрових зон, поповнити ігровий матеріал для розгортання рухливих ігор, використовувати в роботі більше ігор та вправ з атрибутикою.

            Особливе значення надається також опануванню дітьми системи  доступних знань про дотримання здорового способу життя, формування ціннісного ставлення  дитини до свого здоров’я. В систему роботи дошкільного навчального закладу  ввійшло проведення валеологічних хвилинок, Днів Здоров’я, проводиться послідовна та систематична  робота щодо удосконалення форм роботи з формування у дітей дошкільного віку правил безпечної поведінки. 

       Педагогічний колектив дошкільного закладу проводить планомірну роботу щодо  загартування дітей, пропагує здоровий спосіб життя через інформаційний блок для батьків. Останній включає інформацію на групових стендах: «Зростаємо дужими», актуальним є й висвітлення даної інформації на інтернет-сайті дошкільного закладу.

   Рекомендовано:

1.Продовжувати проводити фізкультурно-оздоровчі заходи за для  фізичного розвитку дошкільнят.

2.Продовжувати створювати простір такого середовища, який спонукав би  дитину до розгортання самостійних видів рухової активності та умови для поновлення, видозмінювання  і мобільності ігрових зон.

                                            1.9. Медичне обслуговування

        У відповідності до наказу МОЗ України і МОН України «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі» №432/496 від 30.08.2005 р. зміст роботи з організації і проведення медичних оглядів, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів був передбачений розділ річного плану та виконаний в повному обсязі.

      Медичне обслуговування дітей здійснювалося старшою медичною сестрою Горбатюк Катериною Володимирівною та включало такі розділи: організаційна робота, лікувально-профілактична, протиепідемічна,  санітарно-гігієнічна, робота з диспансерною групою дітей.

      Медичне обслуговування в закладі включало проведення обов’язкових медичних оглядів та оглядів перед профілактичним щепленням, надання в разі потреби невідкладної швидкої індивідуальної профілактичної допомоги і організація госпіталізації у  разі наявності показань.

     Проведення профілактичних щеплень здійснювалось згідно з календарем щеплень та відповідно наказуМіністерства охорони здоров’я  України «Про порядок профілактичних щеплень в Україні»  № 595  від 16.09.2011 р..

       Належним чином була оформлена обов’язкова документація своєчасно складалися плани роботи і звіти, місячний та річний плани щеплень, здійснювався піврічний та щорічний аналіз захворюваності,  на кожну  групу закладу складався лист здоров’я. За потребою готувався оперативний план дій по зниженню захворюваності; контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми, загартування.  Своєчасно здійснювався контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні вимірив садових групах щоквартально, в І молодшій групі – щомісячно, визначення гостроти зору, огляд на педикульоз.

     Особиста гігієна персонала не порушувалась.  Медична сестра здійснювала медичний контроль за перебігом періоду адаптації, своєчасно інформувала батьків та педагогічний персонал про проведення лікувально-профілактичних заходів, профілактичні щеплення та обов’язкові медичні огляди.

     Документація по медичному обслуговуванню велася в порядку, встановленому МОЗ України.

    Складено порівняльну таблицю  яка дозволяє  наглядно побачити ріст або зменшення захворюваності по роках (за останні 5 років). 

Навчальний рік

Кількість випадків захворювань

2015-2016

123

2016-2017

81

2017-2018

123

2018-2019

81

2019-2020

39

 

      Щомісячно  аналізувався стан  відвідування дітьми дошкільного навчального закладу, зясовувались причини відсутності дітей з метою аналізу стану захворюваності.

       Результати аналізу захворюваності та ведення профілактичної роботи заслуховувався на виробничих нарадах, засіданнях ради ДНЗ, батьківських зборах та під час звіту завідувача.

     Медпрацівник проводив санітарно-просвітницьку роботу,  форми й теми різноманітні, відображали актуальні проблеми. Проводилися бесіди, консультації, виступи на педрадах, батьківських зборах. Ця інформація висвітлена в Журналі обліку з гігієнічного виховання, куточках для батьків, санбюлетені.

      Медичний працівник 1 раз на тиждень проводив перевірку санітарного стану приміщень усіх вікових груп, поверхневий огляд медперсоналом проводився щоденно.

      Медичні огляди працівниками проходили вчасно, старша медична сестра  вела контроль за проходженням медоглядів та фіксувала  результати в Журналі проходження медичних оглядів працівниками. 

       Медична документація велася згідно до номенклатури справ ДНЗ, всі журнали оформлені відповідно до вимог.

        Терміни подачі звітів та звітної документації у УОСМП, не порушувалися, проводилися своєчасно та достовірно.

                                          1.10. Організація харчування дітей

    Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснювалася у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту» (ст.35 Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі), чинного Статуту закладу, та з урахуванням Постанови Кабміну України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» за №1591 від 22.11.2004 р., Наказу МОЗ і МОН України за №242/329 від 01.06.2005 р. «Про затвердження Порядку   організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах». 

       Раціональний режим харчування, збалансованість раціону були основними умовами для підвищення опору дитячого організму до захворювань, для нормального росту і розвитку дітей, які виховуються в дошкільному закладі. Режим харчування дітей в дошкільному навчальному закладі відповідав режиму роботи закладу та вікових груп і був затверджений завідувачем.

          Харчоблок дошкільного навчального закладу включає: цехи (гарячий, овочевий, м'ясо-рибний), комору сухих продуктів, мийку кухонного посуду та холодильники, окремі приміщення зберігання продуктів (овочів, фруктів, хліба і т.д.). Устаткування харчоблоку: кухня (цех для приготування їжі); холодильники; холодильник з термометром для контролю температурного режиму;   технологічне обладнання: одна плита, каструлі для приготування страв, відповідно марковані щодо їх призначення, електричний привод з функцією м’ясорубки; столи для обробки продуктів харчування (покриття поверхонь з алюмінієвого покриття) промарковані – окремо для сирої і готової продукції; шафи та стелажі.

        Харчоблок був забезпечений достатньою кількістю кухонного посуду, інвентарю, санітарним і спеціальним одягом (халати, фартухи, хустки, ковпаки тощо) все промарковане, використовувалося лише за призначенням та замінювалося  не рідше ніж два рази на тиждень, та  при забрудненні .

        Згідно норм на харчоблоці знаходилися всі необхідні миючі, дезінфікуючі засоби та методичні рекомендації по їх застосуванню, розроблені на основі «Регламенту із застосування дезінфікуючих засобів».  Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку та допоміжних приміщень відповідав вимогам «Санітарного регламенту для дошкільних закладів» та охорони праці.

       В ДНЗ велася систематична і планомірна робота, зокрема: організовано безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і прийняття безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку); харчування здійснювалося згідно з двотижневим меню; щодня на кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування та з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки страв складали меню-розклад окремо для двох вікових груп – дітей віком до 3 років та дітей віком від 3 до 6 років відповідно до затверджених норм харчування; кожного дня за 30 хв. до роздачі їжі медичний працівник оцінювала якість її приготування, в його присутності кухар відбирав добові проби в чистий посуд з кришкою в об’ємі порції для дітей молодшої групи. Проби зберігалися протягом доби в холодильнику до закінчення аналогічного прийому їжі наступного дня і були показником якості роботи кухарів.

      В ДНЗ здійснювався щоденний контроль за організацією харчуванням дітей медичною сестрою та т. в.о. завідувача ДНЗ. Результати фіксувалися у відповідних журналах контролю за організацією харчування згідно чинного законодавства. На основі результатів контролю проводилася індивідуальна робота з певною категорією працівників. Кожного дня, старшою медичною сестрою вівся огляд працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання, який фіксувався в журналі здоров’я працівників харчоблоку. Систематично контролювалося проходження працівниками харчоблоку медичних оглядів, відповідно до чинного законодавства.

        Об’єм та частота завозу продуктів харчування та продовольчої сировини регулювалися в залежності від терміну їх реалізації та кількості дітей і завозилися в заклад на протязі дня. Бракеражною комісією дошкільного навчального закладу здійснювався постійний контроль за постачанням продуктів харчування. Продукти харчування надходили до навчального закладу разом із супровідними документами, які засвідчували про їх безпечність, якість, ґатунок, категорію і дату виготовлення. Термін реалізації визначався підприємством, постачальником, тому продукти харчування з обмеженим терміном реалізації (молоко, кисломолочні продукти, м'ясо, риба, тощо) реєструвалися в журналі «Журнал бракеражу сирих продуктів», де обов’язково фіксувалися дати та час останнього терміну реалізації. Завгосп та старша медична сестра вели суворий облік продуктів харчування, який фіксувався у «Книзі складського обліку», де вказувалися дата їх надходження, постачальник тощо. Завгосп дотримувався термінів реалізації продуктів, планував своєчасне забезпечення основними продуктами харчування на два дні, здійснював їх видачу на харчоблок згідно меню.

          Безпека і якість продуктів харчування та продовольчої сировини залежали від умов їх зберігання, у тому числі від температури, вологості. Комора на харчоблоці, де зберігаються продукти харчування, мали достатню вентиляцію, суха. Стан овочів при зберіганні контролювався 1-2 рази на тиждень.

       Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів старша медична сестра вела «Журнал обліку виконання норм харчування». На підставі даних цього журналу кожні 10 днів проводився аналіз якості харчування, а при необхідності – його корекція. При невиконанні норм харчування з метою подальшої корекції харчування проводився розрахунок основних інгредієнтів їжі у раціонах харчування дітей відповідно до таблиць хімічного складу та енергетичної цінності деяких продуктів харчування.

         Старша медична сестра ДНЗ контролювала виконання меню і якість страв, проводила санітарно-просвітницьку роботу серед персоналу та батьків з питань раціонального харчування, особливо в оздоровчий період, давала оцінку ефективності харчування, проводила заняття з персоналом з питань гігієни харчування, профілактики харчових отруєнь і групових гострих кишкових інфекцій.

         Кухарі  закладу відповідали за високоякісне і своєчасне приготування їжі та дотримання технологічних вимог. Особлива увага в технології приготування приділялася приготуванню їжі для дітей раннього віку (тушкування та додаткова обробка страв). Висока температура сприяла знищенню мікроорганізмів та забезпеченню бактеріологічної безпеки готових страв. Включення до асортименту нових продуктів та страв проводилося тільки за умови отримання позитивного висновку МОЗ України.

         Т. в.о.завідувача, медична сестра, вихователі груп дошкільного закладу проводили інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо організації харчування у сім’ї. Питання раціонального харчування дітей включалися у тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, розглядалися на загальних зборах колективу, виробничих нарадах, висвітлювалися в інформаційних куточках та на web-сайті ДНЗ.

          Для отримання інформації батьками про харчування дітей в закладі, в інформаційних куточках груп та харчоблоку щодня розміщувалося меню.

         Аналіз реалізації виконання норм основних продуктів є підставою стверджувати наступне:

    -  заявки постачальникам подавались вчасно;

    -  меню писалось згідно з картотекою блюд та перспективним двотижневим меню;

    -   всі продукти доставлялись від постачальників з відповідними документами (ветеринарні довідки, сертифікат якості продуктів);

   -  проводилась заміна відповідно до таблиці заміни продуктів.

                           1.11. Соціальний захист дітей.

            Робота дошкільного закладу була  направлена на виховання гармонійно розвиненої дитини, створення сприятливої атмосфери, в якій розкриваються здібності дітей. Дошкільний заклад забезпечував формування громадянської особистості своїх вихованців, що поєднує в собі розвинену моральну і правову культуру. В результаті роботи дорослі і діти усвідомлювали, що кожна людина має право на життя, охорону здоров'я, рівність з іншими людьми, честь і гідність.

            Педагогічний колектив у своїй роботі керувався Конституцією України, Декларацією прав дитини, Конвенцією ООН про права дитини, законами України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад», а також іншими чинними нормативно-правовими актами про освіту,  наказом по ДНЗ від 07.02.2020 № 60 « Про активізацію роботи щодо проявів попередження жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення  та забезпечення найкращих інтересів дітей».  Наказом по закладу  від 24.02.2020 р. №66  «Про запобігання булінгу в ДНЗ № 11 «Перлинка» комбінованого типу» було призначено вчителя-логопеда Гаврилюк Л.Д. уповноваженою  особою для здійснення невідкладних заходів реагування  у випадках виявлення фактів насильства (булінгу), призначено громадського інспектора з захисту прав дітей  вихователя Романчикову О. В.  та затверджено план роботи на рік.

      В закладі є пандус, який забезпечував доступність будівлі для осіб, які пересуваються з допомогою  інвалідного візка.   Функціонували інклюзивна та логопедична група, яку відвідували діти з вадами мовлення, для роботи з якими спеціально облаштовано  логопедичний кабінет.

       У групових кімнатах функціонували куточки усамітнення, заспокоєння, з  дітьми проводилися заняття, бесіди, ігри, вікторини.  Дітей з особливими потребами залучали  до участі  в масових заходах закладу.

        Періодично  оновлювалися дані щодо соціального складу вихованців дошкільного закладу та банк даних дошкільників з особливими потребами.

Статус

Кіль-ть дітей станом на 02.09.2019р.

Кіль- ть дітей станом на 30.05.2020р.

1.

Діти позбавлені батьківського піклування

1

1

2.

Діти –з інвалідністю

1

1

3.

Дитина з особливими освітніми потребами

0

1

4.

Діти у яких один з батьків помер

4

4

5.

Діти з багатодітних сімей

12

12

6.

Діти переселенці

0

0

7.

Діти  батьки учасники АТО

10

11

8.

Діти з малозабезпечених  родин

19

23

 

 

        Протягом 2019-2020 н. р.  діти з багатодітних родин та діти учасників АТО оплату за харчування здійснювали у розмірі 50%. Діти логопедичної групи, дитина з особливими освітніми потребами та з малозабезпечених родин (відповідно термінів у довідках та наказах Управління освіти, сім’ї та молодіжної політики Подільської міської ради), харчувалися безкоштовно. Також оновлено банк даних дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку дітей (логопедична група, інклюзивна група):

 

 

Кількість дітей станом на

01.09.2019р.

 

Кількість дітей станом на

30.05.2020р.

13

13

 

 

       Так як заклад у 2019-2020 навчальному році відвідувала  дитина, що знаходяться під опікою, Гринюк Евеліна, з опікуном дівчинки було проведено бесіди, консультації, обміни інформацією і вироблення спільних рішень, поглядів, обговорювались умови утримання і виховання дитини в сім’ї. Варто відзначити, що дівчинка  любить та з повагою ставиться до членів нової сім’ї, працівників закладу, доброзичлива, легко вступає в контакт з однолітками, є активним і бажаним учасником в спільних дитячих іграх.

       Правове виховання у дошкільному закладі здійснювалося повсякденно, але більш цілеспрямована і тематична робота з дітьми проводилася під час тематичних тижнів, місячників. Заняття з права також входили до комплексу занять «Морально-етичне виховання дитини», «Дитина в суспільстві», «Громадянське виховання» тощо. До основних занять включалися елементи правового виховання: бесіди, ігри, вправи та інші. Вихователями проводилися сюжетно-рольові ігри, виставки дитячих малюнків, читання творів художньої літератури у рамках вирішення проблеми правового виховання дошкільнят. Разом з тим, вихователі пропонували дітям рольове програвання бажаної поведінки в різних життєвих ситуаціях, етюди, пантоміміку. Також запроваджено проведення комбінованих занять, наприклад бесіда і малювання, заняття і дидактичні ігри, для всебічного розвитку дитини і швидкого сприйняття та запам’ятовування наданої інформації. Широко використовувався дидактичний матеріал до казок: малюнки та ілюстрації, наочний матеріал, розроблений на основі Конвенції ООН про права дитини у формі карток, які символізують права дитини. Ігри та вправи, які проводилися, сприяли розширенню області правових знань дітей, знайомили їх зі службами екстреної допомоги, формували почуття особистої безпеки.   В кожній групі вихователями були оформлені тематичні папки, що містили  теоретичний та практичний матеріал з правового виховання дітей своєї вікової групи, матеріали по роботі з батьками.

        Щомісячно педагогами  проводився  педпатронаж  сімей на дому,  з метою виявлення умов життя та поводження з дітьми в родині.  Щоквартально інформація подавалась до Управління  освіти. Протягом року таких сімей не виявлено. В групових інформаційних куточках містилися рекомендації педагогів щодо попередження ненавмисного фізичного та психологічного насильства зі сторони батьків.

         З метою  отримання пільг і компенсацій від держави матерям , які самостійно виховують  вихованця закладу, були надані довідки, в якій вихователі групи, т.в.о. завідувача, громадський інспектор засвідчили, що протягом періоду, який відвідує дитина, батько дійсно не приймав участі у вихованні дитини та не відвідував батьківські збори.

            Відповідно до листа Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 14.05.2019р. №871/01/52-02-03 згідно з Порядком  обліку дітей дошкільного, шкільного  віку та учнів , затвердженого Постановою КМУ від 13.03.2017р. №684 (зі змінами, внесеними Постановою КМУ  19.09.2018 №806) з метою забезпечення своєчасного і повного обліку дітей дошкільного віку, залучання дітей до дошкільної освіти, у дошкільному навчальному закладі проводився аналіз показників охоплення дітей закріпленої території дошкільною освітою.

          Аналіз здійснення соціально-педагогічного патронату та роботи з дітьми 5-річного віку, які не відвідують дошкільний заклад показав, що 4 дітей, які не відвідують дошкільні заклади, були 100% охвачені іншими формами здобуття дітьми дошкільної освіти. Робота дошкільного закладу у цьому напрямку буде продовжена.

          У дошкільному закладі розроблявся план роботи для неохоплених дошкільною освітою дітей (відвідування занять, розваг, свят, прогулянок). Проводилась роз’яснювальна робота серед батьків про необхідність відвідування дітьми дошкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів усіх форм власності, груп короткотривалого перебування, підготовчих груп, розвивальних груп та інших форм здобуття дітьми дошкільної освіти.

 

1.12. Наступність ДНЗ та початкової школи

       Вже багато років спільні проблеми, принципи і цілі єднають дошкільний навчальний заклад  з ЗОШ № 6. В умовах реформування  загальної середньої освіти  на засадах Концепції  Нової української школи проблемні питання та шляхи їх розв’язання  визначені в Інструктивно – методичних рекомендаціях МОН України, щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (від 19.04.2018р. №1/9-249). Забезпечити цю єдність допоміг план спільної роботи, який дав змогу упорядкувати і систематизувати діяльність педагогів у вирішенні завдань підготовки дітей до школи. Вихователі ДНЗ відвідували заняття в першому класі, де вчаться колишні випускники ДНЗ

    Але потребує вдосконалення методична робота: не було проведено спільної педради педагогів ДНЗ і школи, особливо на початку навчального року, що не дало змогу скоординувати зусилля щодо набуття дітьми життєвих компетенцій, більш якісної підготовки дітей до навчання у школі. Більше проводити сумісних розваг, екскурсій.

 

1.13.Інформаційні та комунікативні технології в системі роботи ДНЗ

         Протягом року в ДНЗ проводилась систематична та цілеспрямована робота щодо забезпечення інформатизації освіти.

       На сьогодні в закладі наявні: 1 персональний комп’ютер, 2 принтери. В ДНЗ також наявна та успішно функціонує локальна мережа 3-х служб: управлінської, методичної, психологічної. Протягом року постійно залучалися позабюджетні кошти на підтримку роботи наявної техніки (заправку картриджів, заміну кабелів тощо).

        Четвертий   рік ефективно функціонує офіційний сайт закладу, робота якого направлена на об’єктивне інформування громадськості про освітньо-виховну діяльність ДНЗ (відповідальний – Гаврилюк Л. Д., вчитель-логопед). Працівники ДНЗ приймали участь в заходах різного рівня щодо підвищення їх ІКТ-компетентності. Проте дану роботу необхідно продовжити.

                                                                                1.14.  Аналіз роботи з батьками

     Педагогічним колективом проводилась значна робота щодо інтеграції суспільного і  родинного виховання. Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у дошкільному закладі  доброзичливої атмосфери, довірчих стосунків між педагогами і батьками, зорієнтованість батьків на виховання і розвиток дітей, їх зацікавленість змістом дошкільної освіти.

         Стало вже доброю традицією проведення спільних розваг, фізкультурних свят,  конкурсів за участю батьків. На батьківських зборах, консультаціях вихователі орієнтували батьків на створення в родинах атмосфери поваги, піклування та взаємодопомоги, акцентували увагу на тому, що саме батько й мати мають бути прикладом для дітей. Цікаві моменти виховання та розвитку дітей висвітлювалися у куточках для батьків. Переважна більшість наших батьків усвідомила надзвичайну важливість участі у житті своїх дітей, зросла їх правова та педагогічна обізнаність.

         Для підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей, заохочення до участі в освітньому  процесі у наступному навчальному році поряд з традиційними формами роботи необхідно використовувати нетрадиційні, такі як електронні міні-бібліотеки, посилання на сайти сімейного спрямування. Для налагодження якісного зворотного зв’язку з батьками планується облаштувати в кожній групі «Скриньку відгуків та пропозицій», з метою своєчасного реагування на їх запити. Педагоги  спільно з батьками продовжували працювати над оновленням та поповненням предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів дитини, , для їх  духовного зростання, фізичної досконалості, прояву самостійності, реалізації своїх задумів і бажань, формування ігрової культури дітей. Необхідно продовжувати працювати над розширенням форм та видів співпраці з родинами.

                                  1.15. Узагальнені висновки роботи ДНЗ

        Таким чином, аналіз роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що освітній процес здійснювався за пріоритетними напрямками згідно річного плану, але у з зв’язку з призупиненням освітнього процесу з 13.03.2020р (відповідно наказів УОСМП Подільської міської ради від 12.03.2020р. №129 «Про запобігання поширенню інфекцій, спричинених коронавірусом COVID-194 в закладах освіти м.  Подільська», від 13.03.2020р. №130 «Про внесення змін до наказу №129 від 12.03.2020р. «Про запобігання поширенню інфекцій, спричинених коронавірусом COVID-194 в закладах освіти м. Подільська» та ряду інших наказів) ряд методичних заходів не виконано, з огляду на це вони будуть заплановані на наступний навчальний рік.

     Сьогодення змушує зростаючу особистість вирішувати життєві завдання високої новизни й складності, актуалізує необхідність поводитися компетентно у багатоваріантному світі, кваліфікувати події життя за ступенем їх значущості, безпеки, корисності. Все це посилює важливість формування в особистості, починаючи з дошкільного дитинства, свідомого ставлення до життя, умінь виділяти, кваліфікувати, запам’ятовувати та збагачувати свій індивідуальний досвід новою інформацією. Тому педагогічний колектив у 2020-2021роках розпочне роботу над реалізацією науково-  методичної проблеми: «Формування первинного цілісного образу навколишнього світу дошкільнят шляхом активної взаємодії з оточуючим соціальним середовищем»

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА  2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

       На підставі аналізу роботи за минулий навчальний рік,  з погляду на проблеми, які виявлено у 2020/2021 навчальному році, колектив ДНЗ  визначив такі основні завдання на наступний рік:

1.Розпочати  роботу над питанням «Формування у дітей пізнавальної активності, винахідливості та інтересу до математичних понять, моделювання».

 2. Продовжити роботу над питанням «Формування природничої компетентності дітей дошкільного віку з використанням інноваційних технологій».

3. Завершити роботу над питанням «Розвиваємо особистість дошкільника в процесі ігрової діяльності».

 З В І Т

Т.в.о. завідувача  дошкільного навчального закладу(ясла-садок )

№ 11 «Перлинка»

 комбінованого типу  Подільської міської ради Одеської області

Чулик Наталі Геннадіївни

перед педагогічним колективом та громадскістю

29.05.2020р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11 «Перлинка» комбінованого типу  Подільської  міської ради Одеської області , розташований за адресою: м.Подільськ , вулиця Залізничників 166 , розрахований на 9 груп, 100 місць. На кінець травня  в дошкільному закладі налічувалось 9 груп - 155 дітей:

- І  молодша група  № 1 «Гноміки»  - 20 дітей;

- І  молодша група  № 2 «Бджілки»  - 20 дітей;

- ІІ молодша група  № 3 (інклюзивна) «Зіронька»-15 дітей;

- ІІ молодша група  № 4 «Перлинка» - 16 дітей;

- група середнього віку № 5 «Розумнички» - 13дітей;

- група середнього віку № 6 «Веселі малюки» - 17;

- група старшого дошкільного віку № 7   «Капітошка» №-20 дітей;

- група старшого дошкільного № 8 «Сонечко» - 22 дитини;

- логопедична група №9 «Метелики» - 12дітей;

Дошкільний заклад працював за п’ятиденним робочим тижнем. Режим роботи з 7.00 до 17.30.

В ДНЗ №11 «Перлинка» працює  48  працівників, 23 з них педагогічні працівники( 3 з них знаходиться у відпустці по догляду за дитиною , 1 сумісника, 1 служба в ЗСУ), 1 медична сестра , 1 завгосп,  та 25 осіб - обслуговуючого та технічного персоналу .

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Кодекс Цивільного захисту

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови»

-освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», програм «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього та старшого дошкільного віку із ЗНМ» авт. Трофименко Л.І.; програмно-методичного комплексу «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із ФФНМ» авт. Рібцун Ю.В.;

- Програми «Освіта.Україна ХХІ століття» , Програми розвитку та річного плану роботи

А також, відповідно власного Статуту, який затверджено рішенням сесії Подільської  міської ради від 20.07.2016 року №141 -VIІ

            Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Вжиті завідувачем заходи щодо охоплення навчанням дітей 5 - річного віку.

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»

             Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку закріпленого мікрорайону. На початок навчального року всього дітей 5-ти річного віку за мікрорайоном 62 дитини, 51 дитина відвідуює дошкільний  заклад, 11 знаходяться під соціально-педагогічним патронатом. Тобто, загальний % охоплення дошкільною освітою становить 100 %. На базі закладу відкрито консультативний пункт для дітей,  які не мають змоги відвідувати заклад.     З метою поширення інформації про роботу консультативного пункту   вихователем-методистом розроблено рекламну – програмку в якій вказано адресу закладу , часи роботи, спеціалістів, що надаватимуть консультативну допомогу  та детальний  план роботи на 2019-2020н. р.     Відповідно до запланованих тематик педагогами закладу були розроблені рекомендації, консультації з актуальних та найчастіше виникаючих питань.(тека робота консультативного пункту). Протягом навчального року  звернень  до консультативного пункту  громадян мікрорайону не було.

          Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації  матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу. Залучення додаткових джерел фінансування.

       Обираючи дошкільний заклад в першу чергу батьків хвилює, хто буде працювати з їхніми дітьми і які умови створенні для дітей. В основному  у закладі створені належні умови для розвитку малюків: належні приміщення, ігрові зони . Частково з міського бюджету,  частково з батьківською допомогою всіх діток забезпечено  необхідними  матеріалами для занять, групи миючими та дезінфікуючими засобами. Всі миючі засоби покладені на баланс централізованої бухгалтерії міського управління освіти, сімї та молодіжної політики по мірі витрати проводилися списання . За батьківської допомоги для діток придбано іграшки, розвиваючі ігри, книги та атрибути до різних видів діяльності дітей.

          У 2019-2020н. р. за добровільні благодійні внески  за рішенням засідань батьківського комітету закладу , Ради закладу:

-     було проведено гарячу воду від бойлера до рукомийника на кухні;

-    за потреби ремонтувались бачки в унітазах (в  службовому туалеті),

-     замінювались: електрична проводка в гр. № 7, розетки, вмикачі;

-     проведено повний ремонт   приміщень: харчоблоку, пральні, комори  (фарбування стелі, стін, панелей, стелажів,  обладнання,  підлоги);

-    за добровільні благодійні внески батьків групи раннього віку №1 відремонтована підлога в груповому приміщенні.

             Детальнійший звіт про витрачені кошти  надасть голова батьківського комітету закладу  у розділі "Фінансовий звіт"

 

Забезпеченість кадрами та доцільність їх розстановки.

          Заклад в повній мірі забезпечений педагогічними  кадрами. Освітній рівень педагогів : неповну вищу освіту мають 11 вихователів, базову вищу (бакалавр) має 1, повну вищу (спеціаліст)- 8,  звання магістра має 1 педагог. За кваліфікацією спеціаліст  ІІ категорії – педагога,  15 т. р. -1 педагог,11 т. р. – 14 педагогів, 10 т.р.-2, 9 т.р.- 2  педагога.В цьому році атестовано 2  педагогічних працівника , які за результатами атестації визнані такими, що відповідають займаній посаді:  вихователь Кифорук Л. А.   раніше присвоєному 11 тарифному розряду, вихователь Коровицька І. І. .   раніше присвоєному 10 тарифному розряду.  Та за результатами атестації порушено клопотання перед Управлінням освіти про нагородженням вихователя Кифорук Л. А.  грамотою Управління освіти, сімї, молоді та спорту .

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я

вихованців та педагогічних працівників.

Одним з пріорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.

               Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі на даний час , відповідно наказу Управління освіти, сімї та молодіжної політики Подільської міської ради від 28.12.2019р. «Про організацію харчування дітей в закладах дошкільної освіти у 2020році» здійснювалося з розрахунку 30 грн. на одну дитину вдень, з яких 15.00 грн.- плата  батьків за харчування та 15.00грн.- видатки з місцевого бюджету. Безкоштовно харчуються діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, які  перебувають під опікою і виховуються в сімях;  діти з інвалідністю , діти із сімей , які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти , які  потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку і відвідують спеціальні та інклюзивні групи, з розрахунку 30 грн. на одну дитину в день. Діти з багатодітних родин та діти учасників АТО  з  розрахунку 50 % від батьківської плати: 7 грн 50 коп. – плата батьків за харчування та 22.50 грн.  – видатки з міського бюджету). Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2019 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ №11, якій оновлювався  відповідно до змін. Протягом 2019-2020 навчального року  безкоштовно харчувалося  23 дитини малозабезпечених родини  та 12 дітей-логопатів, 1 дитина з особливими  освітніми потребами,1 дитина позбавлена батьківського піклування,1 дитина з інвалідністю, 12 дітей  з багатодітних сімей, 11 дітей учасників АТО. Пільговим харчуванням  забезпечено 44 дитини. На кожний сезон ст.. м/с розроблялось примірне   двотижневе  меню  , яке затверджувалось начальником управління освіти та погоджувалось  рай.санепідемстанцією і відповідно якого складалось щоденне меню.  З боку завідувача та медичного працівника здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Готуючи страви, кухар дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. В закладі організовано харчування працівників ( 1 та 3 страва) за попередньою оплатою.

          Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі (міською дитячою поліклінікою ). Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності, педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

Протягом 2019-2020 навчального року робота в дошкільному закладі з питань забезпечення профілактики дитячого травматизму здійснювалась згідно з річним планом, в основу якого покладено Закон України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», і була спрямована на здійснення профілактики дитячого травматизму, формування навичок здорового способу життя. Робота вихователів з дітьми з питань попередження травмавтизму та формування навичок здорового способу життя здійснювалась з урахуванням вікових особливостей дітей в дидактичних, рольових іграх, шляхом індивідуального спілкування, практичної та образотворчої діяльності. Проводились «Тижні безпеки життєдіяльності»,  зустрічі з працівниками пожежних служб (бесіди, перегляд мультфільму) та тренувальні евакуації на випадок стану надзвичайних ситуацій.  Значна увага приділялась роботі з батьками з питань профілактики дитячого травматизму та фомуванню здорового способу життя. Випадків  дитячого травматизму не зафіксовано .

Залучення педагогічної та батьківської громадськості

навчального закладу до управління його діяльністю.

Співпраця з громадськими організаціями.

Протягом 2019-2020 навчального року активно працювала Рада закладу. Члени Ради закладу систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу з громадскістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використанням. Рада закладу вела активну діяльність по залученню батьків до благоустрою території дошкільного закладу та проведенню ремонтних робіт. Засідання Ради закладу проводились регулярно.

Виконання Закону України «Про звернення громадян»

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі № 11 проведено ряд заходів, а саме : ведуться журнали обліку усних звернень  громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, оформлений інформативний куточок .

              За минулий 2019-2020 навчальний рік кількість усних звернень склала 3 і всі вони стосувались працевлаштування. Порушені питання розглянуті, надані відповіді .

В цьому році з обласного бюджету виділено кошти та  проведено :

-  перезарядку        19 вогнегасників      (ВП-2 (3)

- закуплено             5 нових                   (ВП-5 (3) 

- перевірено  технічний стан діючих електроустановок, заземлювачів, автономних вимикачів і ліній електропередачі;

- проведено клеймування вагів та терез

- надано такі миючі засоби:

1

Білизна

61

2

Мило господарче

156

3

Миючий засіб для посуду

121

4

Чистячий засіб для посуду

85

5

Засіб для миття вікон

8

6

Пральний порошок 0.400кг

55

7

Сода кальцинована

12

8

Сода харчова

175

9

Засіб для миття унітазів

7

          Відповідно до наказу УОСМП Подільської міської ради від 31.03.2020р.№139 Про  внесення змін до наказу № 129 від 12.03.2020р. «Про запобігання поширенню інфекцій, спричинених коронавірусом  COVID-19в закладах освіти м.Подільська» з метою  попередження та  запобігання росту захворюваності, забезпечення епідблагополуччя дошкільнят закладу та ряду інших наказів про продовження карантину тимчасово призупинено  освітній процес у ДНЗ №11 «Перлинка» комбінованого типу  з 12.03.2020р. по 31.05.2020р.